Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bestuursleden van Gospelkoor Chananja zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze contactgegevens:
Per post:
Gospelkoor Chananja p/a Gruttostraat 24, 2971 AH Bleskensgraaf
Email: info@chananja.com
KVK nummer: 40324467

Persoonsgegevens die wij verwerken in onze administratie
Gospelkoor Chananja verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons hebt gegeven als lid, oud-lid, donateur of nieuwsbriefabonnee. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres + Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken bij het gebruik van onze website en sociale media
Gospelkoor Chananja verwerkt jouw persoonsgegevens op onze website en sociale media omdat jij gebruik maakt van deze diensten. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die worden verwerkt bij het bezoeken van onze website of sociale media:

 • Naam en/of gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • IP – adres
 • Datum- en tijdstempel
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteit op onze website of sociale media
 • Internetbrowser en apparaat type

Doel van het verwerken van deze persoonsgegevens
Gospelkoor Chananja verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het bijhouden van een ledenadministratie
 • Het bijhouden van een oud-ledenadministratie
 • Het bijhouden van de boekhouding
 • Het verstrekken van informatie al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief
 • Zodat je reacties achter kunt laten op onze website en sociale media
 • Zodat wij contact met je kunnen opnemen indien dit nodig is.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Gospelkoor Chananja is verplicht gedurende het lidmaatschap en 7 jaar daarna de gegevens te bewaren voor de fiscale bewaarplicht. Ook voor donateurs geldt dat wij de gegevens moeten bewaren voor 7 jaar om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. De gegevens van nieuwsbriefabonnees bewaren wij tot de abonnee zich afmeld.

Wanneer je een reactie plaatst op onze website of sociale media word je naam en mogelijk je e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om het bericht te kunnen plaatsen en worden bewaard zolang de reactie blijft staan. Als je wil dat je gegevens, en daarmee ook je bericht word verwijderd, kun je ons hiervoor een email sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gospelkoor Chananja verstrekt of verkoopt in eerste instantie geen persoonsgegevens aan derden. Gospelkoor Chananja kan echter op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit daar om vraagt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je je toestemming voor gegevensverwerking intrekken of daartegen bezwaar maken. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@chananja.com ,  wij zullen dan zo snel mogelijk reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Cookies
Bij het bezoeken van onze website en sociale media worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders of sociale media bedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.